Txawj Xav Tswv Yim

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

Kev ua haujlwm lub hom phiaj

Shengyang cov khoom muaj nqis tshaj plaws yog cov neeg ua haujlwm uas muaj lub siab ntawm cov kev pabcuam thiab kev paub ntawm lub luag haujlwm, thiab muaj peev xwm ua haujlwm rau lub tuam txhab txoj haujlwm raws li lub peev xwm.

Kev tswj hwm tsab cai

Peb yuav tsum pom neeg txoj kev xav tau, saib lawv rau nqi, txhim kho lawv lub peev xwm thiab txhawb lawv kev tsim.

Kev tswj hwm cov hom phiaj - cov neeg taw qhia

Tsim cov hauv kev ncaj ncees rau kev tsim kho tus kheej ntawm cov neeg ua haujlwm.

Muab cov kev mob zoo thiab cov vaj tsev rau cov neeg ua haujlwm kom tau txais cov ntaub ntawv tshiab, kawm kev paub tshiab thiab ua cov txuj ci tshiab.

Tsim pab pawg thawj coj ua haujlwm ua ntej thiab saib xyuas kev cob qhia ua haujlwm zoo.

Faus cov neeg ua haujlwm lub siab ntawm kev txaus siab thiab ua tswv cuab.